Odvodňovací komponenty

 


 

Firma Řezáč s.r.o. se zabývá kompletní výrobou a dodávkou odvodňovacích systémů mostních konstrukcí.  Firma je certifikována pro výrobu odvodňovacích komponentů, závěsných prvků, speciálních tvarovek a pro jejich montáž. Výroba probíhá jako součást  divize vodárenská výroba, kde jsme schopni okamžitě reagovat na požadavky a specifika každé zakázky.

Montáž odvodnění patří mezi technologie, pro kterou MD ČR požaduje průkaz způsobilosti.  Při návrhu odvodnění mostů se upřednostňuje užití odvodňovacích systémů, které řeší odvodnění uceleným systémem složeného ze vzájemně kompatibilních prvků s technicky zajištěnou údržbou a opravami.